Nationale hypotheek garantie

Het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie meerdere voordelen. Ten eerste krijg je van de geldverstrekker een korting op de rente. Het tweede voordeel is nog veel belangrijker, het is namelijk een vangnet voor het geval je niet meer aan jouw financiële verplichtingen kunt voldoen.

Banken geven een korting op hypotheken met NHG omdat ze bij deze hypotheken een kleiner risico lopen. In het geval de huiseigenaar niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of echtscheiding, kan er onder voorwaarden een kwijtschelding volgen van de restschulden na verkoop.

Wat zijn de voorwaarden voor een hypotheek met NHG?

NPer 1 januari zal de maximale koopsom waarmee je in aanmerking komt voor NHG jaarlijks gekoppeld worden aan de gemiddelde huizenprijs. Deze is voor 2017 vastgesteld op € 245.000. In 2016 was de maximale koopsom nog € 231.132.

De hypotheek moet te verstrekken zijn conform de acceptatievoorwaarden van NHG. Er moet een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten voor de hypotheek boven 80 procent van de marktwaarde. In veel gevallen zal de bank strengere normen hanteren.

Wat zijn de kosten van NHG?

Eenmalig moet er een vergoeding worden betaald. De kosten bedragen 1 procent van de totale hypotheekschuld. Gezien de voordelen van NHG kan dit zeker uit.

Meer informatie?

Neem contact op met je hypotheekadviseur om te kijken of jij in aanmerking komt voor NHG.